Er kursudsving egentlig en god indikator for din investeringsrisiko?

Investering indebærer en risiko for tab – men hvordan vurderer man på forhånd bedst sin risiko for at tabe penge på sine investeringer? Som udgangspunkt kan investeringsfolk rigtig godt lide noget, man kan måle, og noget af det letteste at måle er de daglige kursudsving. En aktie vil typisk have større kursudsving end en statsobligation og […]

Er ejendomme svaret på de lave renter?

De ekstremt lave renter har naturligt skærpet investorernes jagt på afkast. Efter en årrække med stigende priser har mange investorer genopdaget ejendomme som en relevant aktivklasse, der kan tilbyde et højere løbende afkast end obligationer, og samtidig har indbygget en vis inflationsbeskyttelse. Det sidste er dog med et  stort forbehold - mere om det senere. Som investeringsobjekt har ejendomme mange attraktive elementer. De […]

Har du fokus?

Akademiske studier indikerer, at omkring 100% af afkast bliver skabt af den overordnede fordeling af formuen på aktier, kredit, obligationer mv. Eller sagt med andre ord så skaber aktive forvaltere i gennemsnit ikke værdi.  1) Har du og din forvalter nok fokus på fordelingen af formuen?I en diversificeret blandet portefølje vil en enkelt aktie måske veje 2%. Selv hvis […]

Holder din investeringsstrategi?

For mange kunder er det relevant at få en fornemmelse af, hvordan et givet årligt udtræk forventes at påvirke den samlede formue efter afkast. Det har vi forsøgt at illustrere i figuren, der viser den forventede udvikling i en formue på 100 mio.kr. med et årligt udbetaling fra formuen på 5%.Den underliggende portefølje har en fornuftig spredning af […]
Scroll to top