Bliv kontaktet og hør hvad vi kan gøre for dig og din investering

Lad os kontakte dig!

Lad os tage et uforpligtende møde på telefon eller mail. Du får fuld gennemsigtighed i alt, herunder produkter, betalinger og processer. Vi har erfaring med alle investeringsrelaterede konsulentopgaver, fx analyser forvalterudvælgelse, procesoptimering, kommunikation, uddannelse, årshjul mm.

Vi ved, hvilke vilkår du bør have, og kan hjælpe med at vælge leverandører samt forhandle og implementere gode aftaler.

Er du klar til at tage det første skridt mod effektive investeringsløsninger, der er tilpasset dine behov? 

Lad os kontakte dig!

Lad os tage et uforpligtende møde enten på telefon eller mail. Du får fuld gennemsigtighed i alt, herunder produkter, betalinger og processer. Vi har erfaring med alle investeringsrelaterede konsulentopgaver, fx analyser forvalterudvælgelse, procesoptimering, kommunikation, uddannelse, årshjul mm.

Vi ved, hvilke vilkår du bør have, og kan hjælpe med at vælge leverandører samt forhandle og implementere gode aftaler.

Er du klar til at tage det første skridt mod effektive investeringsløsninger, der er tilpasset dine behov? 

Hvorfor Integritet Invest?

Er du i tvivl, om du har den rigtige investeringsløsning?

Savner du overblik over din risiko eller dine omkostninger? Integritet Invest leverer ordentlig investeringsrådgivning på kundernes præmisser med de mest professionelle investorers redskaber.

Oftest stillede spørgsmål

Kan du ikke finde svaret er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Vores rådgivere står altid klar til at hjælpe. Spørgsmålene er til for at du føler dig tryg i din beslutning, om at vælge os som investeringsrådgivere.

1) Du får højere bruttoafkast, fordi vi vælger fonde frit fra alle hylder.

2) Du får bedre nettoafkast, fordi vi investerer omkostningseffektivitet.

3) Du får taktiske tilpasninger af din portefølje baseret på de aktuelle risikopræmier.

4) Du får en solid bankløsning, der som regel giver væsentligt bedre vilkår, end du selv ville få tilbudt.

Du betaler os direkte, så vores langsigtede indtjening afhænger af, at du får en så god løsning, så du bliver ved med at være kunde. Din rådgiver er bankens sælger – derfor er ”dine” produkter altid gode for banken, men er de også gode for dig? Vi benytter omkostningseffektive fonde og produkter, hvor vi kun vælger et dyrere alternativ til en passiv indeksfond, hvis det medfører noget større forventet merafkast. Dine handelsomkostninger er bankens indtjening. Vi beskytter din formue ved at handle så lidt som muligt – men naturligvis det, der er nødvendigt.

Vi har erfaring som beslutningstagere i nogle af de største pensionskasser, og hos kapitalforvaltere og i banker i både Danmark og udlandet.

Vi har ikke egne investeringsprodukter, som skaber ekstra indtjening. Vi benytter typisk passive indeksprodukter uden distributionshonorar, fordi aktive forvaltere generelt er for dyre i forhold til deres merafkast og de indbyggede omkostninger til at vælge, overvåge og udskifte dem.

Vi handler dine papirer før vi handler på vores egne depoter.

Frit fondsvalg, omkostningseffektivitet og godt købmandskab.

Vi investerer i fonde, hvor investor får en fair andel af det forventede afkast. Da det er de færreste aktive forvaltere, der tjener deres ekstraomkostninger hjem, ender vi ofte med passive indeksfonde

Banker og kapitalforvaltere bruger typisk primært aktiv forvaltning. Det er valgt ud fra en holistisk vurdering for banken, hvor indtjeningen er afgørende. Vi vælger aktive forvaltere ud fra en holistisk vurdering af, hvad der er bedst for dig (merafkast i fht. ESG, omkostninger og risiko).