Ordentlig Finansiel Rådgivning

Vi laver uafhængige, personlige, bæredygtige og ordentlige investeringsløsninger på dine præmisser. Vi har fokus på at vælge fonde frit fra alle hylder, omkostningseffektivitet og godt købmandskab.

INTEGRITET

Vi har siddet på alle sider af bordene på de finansielle markeder, og bruger det til din fordel. Det er kort sagt investeringsrådgivning bygget på Integritet.

ORDENTLIGHED

For os betyder “det at gøre det ordentligt”, at sætte kundens interesser frem for vores egne.

NÆRVÆR

At være nærværende betyder, at du har vores fulde opmærksomhed og interesse igennem hele vores samarbejde.

Vi er specialister i investering

Er du i tvivl, om du har den rigtige investeringsløsning?

Savner du også overblik over din risiko eller dine omkostninger? Integritet Invest opfylder behovet for ordentlig rådgivning og investeringspleje på kundernes præmisser med de mest professionelle investorers redskaber. 

For os er risikostyring kernen i investeringsprocessen så vi løbende kan optimere dit forventede afkast i forhold til din risiko. Vi har fokus på omkostningseffektivitet for at give dig mest muligt tilbage af det afkast, der bliver skabt.

Du betaler os direkte, så vores langsigtede indtjening afhænger af, at du får en så god løsning, så du bliver ved med at være kunde. Vi er specialister på investering og overlader resten til andre.

Integritet
Integritet Invest hjælper med

Du får direkte adgang til tung erfaring med meget store formuer, samt rådgivere der kun er på din side. Du får overblik, så du ved, hvor du står og kender din risiko, ikke mindst når der er uro på markederne.

Sådan har vi skabt værdi for vores kunder..

Integritet Invest har siden etablering hjulpet mange familier med spørgsmål omkring optimering og forvaltning af deres formuer. På nuværende tidspunkt rådgiver vi adskillige familier om deres værdipapirdepoter.

Vi rådgiver kunder med bopæl i Danmark som har investerbar kapital fra DKK 10 mio og vi har tillige familier med mere end DKK 100 mio. i investerbar kapital som har valgt vores løsning og service. Med uvildighed og fokus skaber vi sammen resultater og gør en forskel til de traditionelle banker.  

 

En gruppe yngre iværksættere har solgt deres succesfulde virksomhed for et større beløb som gør at de er økonomisk sikre resten af deres liv. De var i dialog med to store internationale banker og kapitalforvaltningsvirksomheder da en af stiftere kom i dialog med Integritet Invest. Efter en individuel personlig dialog med alle stifterne omkring deres ønsker, tanker, planer og betænkeligheder, præsenterede Integritet Invest en individuel investeringsmæssig løsning for dem hver især. Tilgængelighed, nærvær, personlig rådgivning samt en optimeret omkostningseffektiv investeringsløsning med en lavere risiko end de alternative forslag, blev udslagsgivende for at alle fire stiftere valgte at arbejde videre med Integritet Invest, fremfor de klassiske dyre produktorienterede løsninger fra bankerne.

En kvindelig chef, henvendte sig for at få et uvildigt forslag til hendes bankengagement som omfattede pensionsdepot samt et frit depot. Vedkommende havde kort inden henvendelsen arvet en større formue, samt en ejendom som skulle realiseres. Et langt kundeforhold i en stor dansk bank var udgangspunktet for kontakten. I hendes portefølje havde banken anbefalet en portefølje som hovedsagelig var bestående af bankens egne investeringsbeviser. Efter en god og grundig dialog, analyse og gennemgang af porteføljen, fandt Integritet Invest store besparelser på de løbende omkostninger, kurtage samt depotgebyr. Integritet Invest præsenterede en porteføljekonstruktion af omkostningseffektiv investeringsløsninger hvor der var en omkostningsbesparelse på ca. 1% om året og derudover ca 2% i årligt merafkast. Så samlet set et årligt merafkast på ca. 3% ved samme risikoniveau. Yderligere årsag til bank- og rådgiverskifte var ligeledes den historiske manglende kontakt fra banken.

En københavnsk advokat med god indsigt i de finansielle markeder, ønskede at slippe af med de traditionelle bankprodukter, som normalt er omfattet af høje forvaltningsomkostninger samt formidlingsprovision. Ligeledes ønskede han en tættere dialog med sin investeringsrådgiver omkring forventninger og “trusler” mod sin portefølje, og ikke kun når han selv kontaktede banken. Efter henvendelse fra kunden, mødtes vi på hans kontor hvor vi gennemgik alle elementer omkring familiens økonomi, planer og tanker og fik i fællesskab udarbejdet en grundig og omfattende investeringsstrategi. Igennem det omfattende forarbejde med analyse af de eksisterende vilkår og forhold i hans pengeinstitut, nåede vi frem til den konklusion at et en fuld omlægning af porteføljen til bl.a. omkostningseffektive ETF'ere samt bankskifte var optimalt. Vi deltog med kunden i et bankmøde hos den nye bank, og fik etableret en god kontakt og de rigtige vilkår, og etableret en portefølje, hvor risikoen samtidig blev reduceret. Løsningen gav et samlet forventet årlig merafkast efter omkostninger på 2% ved en lavere risikoprofil.

En gruppe yngre iværksættere har solgt deres succesfulde virksomhed for et større beløb som gør at de er økonomisk sikre resten af deres liv. De var i dialog med to store internationale banker og kapitalforvaltningsvirksomheder da en af stiftere kom i dialog med Integritet Invest. Efter en individuel personlig dialog med alle stifterne omkring deres ønsker, tanker, planer og betænkeligheder, præsenterede Integritet Invest en individuel investeringsmæssig løsning for dem hver især. Tilgængelighed, nærvær, personlig rådgivning samt en optimeret omkostningseffektiv investeringsløsning med en lavere risiko end de alternative forslag, blev udslagsgivende for at alle fire stiftere valgte at arbejde videre med Integritet Invest, fremfor de klassiske dyre produktorienterede løsninger fra bankerne.

En kvindelig chef, henvendte sig for at få et uvildigt forslag til hendes bankengagement som omfattede pensionsdepot samt et frit depot. Vedkommende havde kort inden henvendelsen arvet en større formue, samt en ejendom som skulle realiseres. Et langt kundeforhold i en stor dansk bank var udgangspunktet for kontakten. I hendes portefølje havde banken anbefalet en portefølje som hovedsagelig var bestående af bankens egne investeringsbeviser. Efter en god og grundig dialog, analyse og gennemgang af porteføljen, fandt Integritet Invest store besparelser på de løbende omkostninger, kurtage samt depotgebyr. Integritet Invest præsenterede en porteføljekonstruktion af omkostningseffektiv investeringsløsninger hvor der var en omkostningsbesparelse på ca. 1% om året og derudover ca 2% i årligt merafkast. Så samlet set et årligt merafkast på ca. 3% ved samme risikoniveau. Yderligere årsag til bank- og rådgiverskifte var ligeledes den historiske manglende kontakt fra banken.

En københavnsk advokat med god indsigt i de finansielle markeder, ønskede at slippe af med de traditionelle bankprodukter, som normalt er omfattet af høje forvaltningsomkostninger samt formidlingsprovision. Ligeledes ønskede han en tættere dialog med sin investeringsrådgiver omkring forventninger og “trusler” mod sin portefølje, og ikke kun når han selv kontaktede banken. Efter henvendelse fra kunden, mødtes vi på hans kontor hvor vi gennemgik alle elementer omkring familiens økonomi, planer og tanker og fik i fællesskab udarbejdet en grundig og omfattende investeringsstrategi. Igennem det omfattende forarbejde med analyse af de eksisterende vilkår og forhold i hans pengeinstitut, nåede vi frem til den konklusion at et en fuld omlægning af porteføljen til bl.a. omkostningseffektive ETF'ere samt bankskifte var optimalt. Vi deltog med kunden i et bankmøde hos den nye bank, og fik etableret en god kontakt og de rigtige vilkår, og etableret en portefølje, hvor risikoen samtidig blev reduceret. Løsningen gav et samlet forventet årlig merafkast efter omkostninger på 2% ved en lavere risikoprofil.

Integritet Invest Siri

Bæredygtige investeringsløsninger

Vi hjælper dig med at forbedre det klimamæssige fodaftryk af dine investeringer

Vores filosofi bygger på, at man skal opføre sig ordentligt og derfor er bæredygtighed et centralt element i vores investeringsfilosofi. Vi bruger så vidt muligt altid bæredygtige fonde. De akademiske resultater omkring afkast for bæredygtighed er ikke entydige, men vi er overbeviste om, at selskaber, der ikke opfører sig ordentligt og bæredygtigt, over tid vil få det sværere end andre selskaber. For os er høj bæredygtighed derfor ikke en modsætning til høje afkast.

Du kan følge med i din porteføljes aktuelle bæredygtighed og dens udvikling over tid gennem vores kvartalsvise rapportering.

Vil du høre mere om hvordan du kan forbedre din portefølje gennem en bæredygtig investeringsstrategi?

Integritet Invest Siri

Bæredygtige investeringsløsninger

Vi hjælper dig med at forbedre det klimamæssige fodaftryk af dine investeringer

Vores filosofi bygger på, at man skal opføre sig ordentligt og derfor er bæredygtighed et centralt element i vores investeringsfilosofi. Vi bruger så vidt muligt altid bæredygtige fonde. De akademiske resultater omkring afkast for bæredygtighed er ikke entydige, men vi er overbeviste om, at selskaber, der ikke opfører sig ordentligt og bæredygtigt, over tid vil få det sværere end andre selskaber. For os er høj bæredygtighed derfor ikke en modsætning til høje afkast.

Du kan følge med i din porteføljes aktuelle bæredygtighed og dens udvikling over tid gennem vores kvartalsvise rapportering.

Vil du høre mere om hvordan du kan forbedre din portefølje gennem en bæredygtig investeringsstrategi?

“Det koster ikke noget på afkast at investere bæredygtigt”

-Kristian Agger Johansen

Integritet Invest var 30.11.2021 indkaldt til hvidvaskinspektion i Finanstilsynet. Vi har den 6. april modtaget nedenstående vurdering, som vi tager til efterretning.

Vi har gjort Tilsynet opmærksom på, at vi allerede inden vi modtog svaret har strammet op på vores processer for at leve op til Tilsynets forventninger og krav. 

Tilsynet har den 14.7. informeret os om, at vi med de ændringer, vi har indført, har levet op til påbuddet. Det er vi rigtig glade for, og vil gerne anerkende Tilsynet for en rigtig god og konstruktiv dialog i processen.

Nyheder fra vores blog

Integritet Invest blev startet af Ole Gorm for fem år siden som en uafhængig rådgiver, der skulle give kendskab til og adgang til de …

For mange kunder er det relevant at få en fornemmelse af, hvordan et givet årligt udtræk forventes at påvirke den samlede formue …

Kollektiv pengeillusion… Når du sparer op, får du på et senere tidspunkt mulighed for at bruge flere penge, end du tjener. Hvis …

Er du i tvivl, om du har den rigtige investeringsløsning?

Lad os kontakte dig for et uforpligtende møde om hvad Integritet Invest kan tilbyde dig og dine investeringer.