Ordentlig og værdiskabende investeringsrådgivning

Vores mission & værdier

Integritet

INTEGRITET

Vi har siddet på alle sider af bordene på de finansielle markeder, og bruger det til din fordel.

Integritet er “en persons evne og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkommende eller upassende hensyntagen til nogen eller noget” (Den Danske ordbog, ordnet.dk) 

Du får fuld transparens. Vi er uafhængige og har ingen interessekonflikter i fht. valg af produkter eller investeringsrisiko. Vi handler dine papirer før vi handler på vores egne depoter. Det er investeringsrådgivning bygget på Integritet.

copenhagen_green

BÆREDYGTIGHED

For os er det vigtigt, at løsningen er skræddersyet til dig som kunde og at vi er der for dig, når du har brug for det.

Vi har fokus på selskaber, der nyder godt af bevægelsen mod FNs 17 verdensmål. (Clean Energy, Sustainable Food, Inclusion and Diversity). Vi tilbyder bæredygtige investeringsstrategier og benytter fortrinsvist bæredygtige benchmark og fonde (hvor det er muligt uden urimelige ekstraomkostninger).

Vi benytter altid ESG-optimerede fonde, når det er omkostningseffektivt. Derudover benytter vi så vidt muligt ESG-optimerede fonde, når kunderne ønsker det. 

Siri_Rasmus

ORDENTLIGHED

For os er det vigtigt, at løsningen er skræddersyet til dig som kunde og at vi er der for dig, når du har brug for det.

Vi lægger stor vægt på “ordentlighed” og har i modsætning til mange ikke-uafhængige rådgivere altid dine interesser forrest. Hos os får du ikke et produkt, hvor det helt sikkert er godt for din rådgiver, men det er kun måske godt for dig.

 Ordentlighed betyder også, at vi kan tilbyde kunden højere og bedre kvalitet, fagligt kompetent viden, et personligt nærvær, som du ikke finder hos de fleste traditionelle private banking udbydere. Vi er din “økonomiske vagthund”.

NÆRVÆR

Vi er altid tilgængelige og sørger for, at du føler dig tryg.

At være nærværende betyder, at du har vores fulde opmærksomhed og interesse igennem alle processer I vores samarbejde.  Vi tilbyder sparring, rådgivning og opfølgning ikke kun i starten af vores samarbejde, men hele vejen igennem.

Vores mission er at levere uafhængig, ordentlig og værdiskabende investeringsrådgivning på dine præmisser og baseret på de mest professionelle investorers redskaber.

Vi samarbejder med banker for at sikre dig de bedst mulige betingelser på handel og depot. Det er en af vores spidskompetencer, at vi har de rigtige kontakter, kan stille de rigtige spørgsmål – og kender de rigtige priser, så investeringsløsningen altid er til fordel for dig.

Integritet

INTEGRITET

Vi har siddet på alle sider af bordene på de finansielle markeder, og bruger det til din fordel.

Integritet er “en persons evne og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkommende eller upassende hensyntagen til nogen eller noget” (Den Danske ordbog, ordnet.dk) 

Du får fuld transparens. Vi er uafhængige og har ingen interessekonflikter i fht. valg af produkter eller investeringsrisiko. Vi handler dine papirer før vi handler på vores egne depoter. Det er investeringsrådgivning bygget på Integritet.

BÆREDYGTIGHED

Et enormt stærkt tema i vores portefølje, med meget bred anvendelse.

Vi har fokus på selskaber, der nyder godt af bevægelsen mod FNs 17 verdensmål. (Clean Energy, Sustainable Food, Inclusion and Diversity). Vi tilbyder bæredygtige investeringsstrategier og benytter fortrinsvist bæredygtige benchmark og fonde (hvor det er muligt uden urimelige ekstraomkostninger).

Vi benytter altid ESG-optimerede fonde, når det er omkostningseffektivt. Derudover benytter vi så vidt muligt ESG-optimerede fonde, når kunderne ønsker det. 

copenhagen_green
Siri_Rasmus

ORDENTLIGHED

For os er det vigtigt, at løsningen er skræddersyet til dig som kunde og at vi er der for dig, når du har brug for det.

Vi lægger stor vægt på “ordentlighed” og har i modsætning til mange ikke-uafhængige rådgivere altid dine interesser forrest. Hos os får du ikke et produkt, hvor det helt sikkert er godt for din rådgiver, men det er kun måske godt for dig.

 Ordentlighed betyder også, at vi kan tilbyde kunden højere og bedre kvalitet, fagligt kompetent viden, et personligt nærvær, som du ikke finder hos de fleste traditionelle private banking udbydere. Vi er din “økonomiske vagthund”.

NÆRVÆR

Vi er altid tilgængelige og sørger for, at du føler dig tryg.

At være nærværende betyder, at du har vores fulde opmærksomhed og interesse igennem alle processer I vores samarbejde.  Vi tilbyder sparring, rådgivning og opfølgning ikke kun i starten af vores samarbejde, men hele vejen igennem.

Vores mission er at levere uafhængig, ordentlig og værdiskabende investeringsrådgivning på dine præmisser og baseret på de mest professionelle investorers redskaber.

Vi samarbejder med banker for at sikre dig de bedst mulige betingelser på handel og depot. Det er en af vores spidskompetencer, at vi har de rigtige kontakter, kan stille de rigtige spørgsmål – og kender de rigtige priser, så investeringsløsningen altid er til fordel for dig.

Investeringsfilosofi

Vores filosofi hviler tungt på metoderne fra pensionskasser og andre store, institutionelle investorer. Fundamentet for processen er vores risikostyring, der med basis i kvantitative risikomodeller løbende måler porteføljernes risiko og derfor er fundamentet for at styre risikoen inden for de aftalte rammer.

 

Integritet Invests investeringsfilosofi hviler på fire kerneprincipper:

 • 01

  Risikostyring (hvor galt kan det gå?)
 • 02

  Risikospredning (den eneste gratis frokost på de finansielle markeder)
 • 03

  Omkostningseffektivitet (en krone sparet er en krone tjent)
 • 04

  Attraktive risikopræmier (køb billigt, sælg dyrt)
 • 01

  Risikostyring (hvor galt kan det gå?)
 • 02

  Risikospredning (den eneste gratis frokost på de finansielle markeder)
 • 03

  Omkostningseffektivitet (en krone sparet er en krone tjent)
 • 04

  Attraktive risikopræmier (køb billigt, sælg dyrt)

Risikospredning

Man siger ofte, at der ikke findes noget som en gratis frokost. Men på de finansielle markeder er der en, nemlig risikospredning. Hvis man investerer i en aktie, går det godt eller skidt afhængigt af udviklingen i aktien. Hvis man i stedet fordeler sin portefølje på to forskellige aktier, vil de – når udviklingen skyldes forhold i det enkelte selskab – ikke altid udvikle sig ens. Man får derfor mindre udsving i en portefølje med flere selskaber. Da porteføljer med større udsving har større risiko, falder risikoen altså. Hvis de to aktier som udgangspunkt har samme forventede afkast, falder risikoen uden at forringe afkast.  

Nettoafkast

En krone sparet er en krone tjent, men hvor pensionskasserne i de senere år måske har gået så meget op i at rapportere lave omkostninger, at de har undgået gode investeringer med høje omkostninger, forsøger vi at holde fokus på investeringernes forventede nettoafkast (efter omkostninger). 

Det er naturligvis forudsat, at fordelingen af afkast også afspejler, at du som kunde har løbet den største risiko. Vi har set mange eksempler i bankerne på strategier med et merafkast på højst 0,5%, der har kostet 1% mere i omkostninger end en passiv løsning. Det er ikke særlig ordentligt og det er heller ikke omkostningseffektivt. Vi bruger dine omkostningskroner der, hvor du får det højeste forventede afkast for dem.

Kvantitative modeller

Vi benytter en række kvantitative modeller til at vise, om der aktuelt er attraktive investeringsmuligheder, og hvilke segmenter, der er mest attraktive. Fx har vi i perioder undladt at investere i danske realkreditobligationer og højrente virksomhedsobligationer, fordi afkast var for lave til at retfærdiggøre deres indbyggede risiko. Vi investerer efter risikopræmier fordi vi gerne vil undgå tab og dårlige investeringer. På det punkt ligner vi nok mere de store familiekontorer end pensionskasserne, der på grund af deres størrelse har en tendens til at investere i en bred portefølje uanset de forventede afkast.

Ole_Gorm

Integritet Invests historie

Ole Gorm og Ricco Hagenflindt startede Integritet Invest tilbage i 2015. Med en baggrund fra medlemsejede pensionskasser og store banker, fandt Ole et behov for, at kunne tilbyde samme typer redskaber som blev brugt i pensionskasserne til bankernes kunder.

Integritet Invest er stiftet med det formål om at tilbyde kunderne bedre kvalitet indenfor investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, på kundernes præmisser. Vi har hos Integritet Invest større fokus på risikostyring og på det, der kaldes omkostningseffektivitet, hvilket er de to vigtigste redskaber. Vi har erfaring fra de største danske og internationale private banks. Vi har haft investeringsansvar for store milliardbeløb i pensionskasser, udviklet produkter for banker og kapitalforvaltere og handlet for kunder. Derfor kender vi de fleste tricks – både de gode og de beskidte og vi bruger dem til din fordel!

Ole drev Integritet Invest i nogle år, men manglede en der kunne hjælpe med at hælde diesel på tanken og få flere kunder i forretningen. Kristian har været 30 år som kundemand i den finansielle sektor og det Integritet Invest kunne tilbyde, var præcis det han ledte efter og omvendt. Siden da er vi vokset med hast og har budt velkommen til to nye, fagligt dygtige medarbejdere.

For os er vores virksomhed et sted, hvor vi leverer vores kunder troværdighed, ærlighed og ordentlighed. For os betyder “det at gøre det ordentligt”, at sætte vores kundens interesser frem for vores egne. “Vi er ikke sælgere, vi er rådgivere – vi fortæller, hvad det er vi gør og hvordan man kan gøre det på en god måde. For os er det ikke for at tjene penge, vi gør det, for at lave noget vi er stolte af.” – Kristian Agger Johansen.

Ole_Gorm

Integritet Invest historie

Ole Gorm og Ricco Hagenflindt startede Integritet Invest tilbage i 2015. Med en baggrund fra medlemsejede pensionskasser og store banker, fandt Ole et behov for, at kunne tilbyde samme typer redskaber som blev brugt i pensionskasserne til bankernes kunder.

Integritet Invest er stiftet med det formål om at tilbyde kunderne bedre kvalitet indenfor investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, på kundernes præmisser. Vi har hos Integritet Invest større fokus på risikostyring og på det, der kaldes omkostningseffektivitet, hvilket er de to vigtigste redskaber. Vi har erfaring fra de største danske og internationale private banks. Vi har haft investeringsansvar for store milliardbeløb i pensionskasser, udviklet produkter for banker og kapitalforvaltere og handlet for kunder. Derfor kender vi de fleste tricks – både de gode og de beskidte og vi bruger dem til din fordel!

Ole drev Integritet Invest i nogle år, men manglede en der kunne hjælpe med at hælde diesel på tanken og få flere kunder i forretningen. Kristian har været 30 år som kundemand i den finansielle sektor og det Integritet Invest kunne tilbyde, var præcis det han ledte efter og omvendt. Siden da er vi vokset med hast og har budt velkommen til to nye, fagligt dygtige medarbejdere.

For os er vores virksomhed et sted, hvor vi leverer vores kunder troværdighed, ærlighed og ordentlighed. For os betyder “det at gøre det ordentligt”, at sætte vores kundens interesser frem for vores egne. “Vi er ikke sælgere, vi er rådgivere – vi fortæller, hvad det er vi gør og hvordan man kan gøre det på en god måde. For os er det ikke for at tjene penge, vi gør det, for at lave noget vi er stolte af.” – Kristian Agger Johansen.

Er du i tvivl, om du har den rigtige investeringsløsning?

Lad os kontakte dig for et uforpligtende møde om, hvad Integritet Invest kan gøre for dig og din investering.

Vi er ikke sælgere - vi er rådgivere

Vi fortæller hvad vi gør og hvordan man kan gøre det på en god måde. Vi har +35 års erfaring i pensionskasser, international kapitalforvaltning, ledelsesposter i finansektoren. Vi har siddet på alle sider af bordet. Nu giver vi erfaringen videre og sidder på din side af bordet. 

Ole_Gorm

Ole Gorm

Stifter

+45 60 71 60 01 ole.gorm@integritetinvest.dk

Rasmus_Blirup_Jensen

Rasmus Blirup Jensen

Partner / IT & Analytics

rasmus@integritetinvest.dk

Kristian_Agger_Johansen

Kristian Agger Johansen

Partner

+45 20 20 83 63 kristian.agger@integritetinvest.dk

Siri_Yde

Siri Yde

Studentermedhjælper

+45 21 68 15 03 siri.yde@integritetinvest.dk

Ole_Gorm

Ole Gorm

Stifter

+45 60 71 60 01 ole.gorm@integritetinvest.dk

Kristian_Agger_Johansen

Kristian Agger Johansen

Partner

+45 20 20 83 63 kristian.agger@integritetinvest.dk

Siri_Yde

Siri Yde

Studentermedhjælper

+45 21 68 15 03 siri.yde@integritetinvest.dk