Holder din investeringsstrategi?

Holder din investeringsstrategi?

holder-din-strategi

For mange kunder er det relevant at få en fornemmelse af, hvordan et givet årligt udtræk forventes at påvirke den samlede formue efter afkast. Det har vi forsøgt at illustrere i figuren, der viser den forventede udvikling i en formue på 100 mio.kr. med et årligt udbetaling fra formuen på 5%.Den underliggende portefølje har en fornuftig spredning af risikoen.

Den lyseblå graf viser det mest sandsynlige udvikling i formuen, og “vingerne” illustrerer spredningen af det forventede afkast, så en mørkere farve er mere sandsynlig. Man kan se, at der efter 20 år forventes at være en formue på omkring 80 mio.kr. Med 95% sandsynlighed (nederst) vil der være mere end 10 mio.kr. tilbage, og der er en ikke uvæsentlig sandsynlighed for, at formuen faktisk stiger. 

investerings-strategi

Figuren viser den forventede udvikling i formuen, hvis man fastholder den relative fordeling med en fast, årlig rebalancering, så man sælger de aktivklasser, der har givet størst afkast og køber dem, der har klaret sig dårligst. Det er naturligvis vores opgave som kapitalforvaltere at købe billige investeringer og sælge dyre. Vores målsætning over tid er derfor at holde kunden oven over den lyseblå steg i figuren. 

Skulle man ramme en af stierne under den lyseblå streg har man mulighed for at justere sin strategi, så man fortsat sover godt om natten. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *